ระวัง!! นอนตะแคงเล่นแท็ปแล็ต-สมาร์ทโฟนทำคอเอียงเสียศูนย์

a??a?i??a?i??a?i??a?i??!! a?i??a?i??a?i??a?i??a?i??a??a?i??a?i??a?i??a??a??a?i??a??a?i??a?i??a?i??a??a??a?i??a?i??-a??a??a??a??a??a?i??a?i??a?Ya?i??a?i??a??a?i??a?i??a?i??a?i??a?i??a??a?i??a?i??a??a?i??a??a??a??a?i??a??a??

a??a?i??a?i??a?i??a?i??!! a?i??a?i??a?i??a?i??a?i??a??a?i??a?i??a?i??a??a??a?i??a??a?i??a?i??a?i??a??a??a?i??a?i??-a??a??a??a??a??a?i??a?i??a?Ya?i??a?i??a??a?i??a?i??a?i??a?i??a?i??a??a?i??a?i??a??a?i??a??a??a??a?i??a??a??    ...
Read More →